Bir ELGİNKAN TOPLULUĞU kuruluşudur.
2019 YILI ENERJİ VERİMLİLİĞİ ETÜTLERİNİZİ YAPTIRMAYI UNUTMAYINIZ!
Sayfa Listesi

2019 YILI ENERJİ VERİMLİLİĞİ ETÜTLERİNİZİ YAPTIRMAYI UNUTMAYINIZ!

Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmeliğin 10’uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi gereğince;

“Yıllık toplam enerji tüketimi 5.000 TEP ve üzeri olan endüstriyel işletmeler ile toplam inşaat alanı 20.000 metrekarenin üzerinde olan hizmet sektöründe faaliyet gösteren binalarda etüt yapılır veya şirketlere yaptırılır. Bu etütler her 4 yılda bir yenilenir. Etüt raporlarının ve belirlenen önlemlere ilişkin uygulama planlarının birer sureti Genel Müdürlüğe gönderilir”

Denilmektedir.

2011 yılında yürürlüğe giren bu yönetmelik kapsamında, 2. etüt dönemi olan 2019 yılında yükümlülüğü bulunan endüstriyel işletmeler ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren binalarda enerji etütlerinin yapılması veya yetkili enerji verimliliği firmalarına yaptırılması gerekmektedir.

Hem Bina hem de Sanayi kategorilerinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş firma olarak, bu alanda işletmenize hizmet vermekten mutluluk duyarız.

Bir ELGİNKAN TOPLULUĞU kuruluşudur.