Bir ELGİNKAN TOPLULUĞU kuruluşudur.

ENERJİ ETÜDÜ

Enerji-Etüdü

Endüstriyel Tesisler ile Ticari, Kamu ve Konut tipi binalar için gerçekleştirdiğimiz “Enerji Etüdü”  hizmetimizle, üretimden ve konfordan ödün vermeden enerji tüketimlerinizi nasıl azaltılabileceğinize yönelik danışmanlık hizmeti veriyor ve sonrasında projelerimizi hayata geçirip enerji tüketimlerinizin azaltılmasını sağlıyoruz.

Bu amaçla, yetkin mühendis ve teknisyen ekibimizle tesisinizde yaklaşık 1-3 hafta arasında saha çalışması yapılır. Bu çalışma ile tesisinizde gözlemler yapılır, ölçümler yapılır ve gerekli veriler toplanır. Sonrasında 2-4 hafta arasında ofis çalışması yapılarak Enerji Etüt Raporunuz oluşturulur. Oluşturulan raporda öncelikle tesisinizde tüketilen enerjinin nerede, ne kadar tüketildiği ve enerji tüketiminizi etkileyen faktörlerin analizi yapılır. Sonraki kısımda ise tesisinizdeki enerji tüketen sistemler tek tek ele alınarak enerji tüketimlerini azaltmaya yönelik projeler sunulur. Sunulan projeler, enerji kazancını, mali kazancı, yaklaşık proje maliyetini, geri ödeme süresini ve hatta önerilen proje ile ne kadar karbon emisyonunuzu azaltarak çevreye fayda sağlayacağınızın detaylarını da içerecektir.

Bir ELGİNKAN TOPLULUĞU kuruluşudur.