Bir ELGİNKAN TOPLULUĞU kuruluşudur.

SOĞUTMA SİSTEMLERİ UYGULAMA PROJELERİ

Proses veya konfor bazlı ihtiyaçların karşılanması noktasında sistem davranışlarının tespiti ile kapasiteye bağlı olarak en uygun çözümün ortaya konması hedeflenmektedir.

-10°C ile +20 °C gibi geniş bir aralıkta talep edilen soğutma suyu şartlandırma çözümleri sağlanırken, gerekli mekanik sistem ve otomasyon tasarımı ile dış hava sıcaklığından maksimum verimin elde edilmesi, buna bağlı olarak Enerji Tasarrufu sağlanması hedeflenmektedir. Yapmış olduğumuz uygulamalar;

  • Prosesin çalışma sürecinin analiz edilerek  freecooling (doğal soğutma)yöntemlerinin  kullanılması
  • Mevcut soğutma sistemlerinin freecooling sistemine çevrilmesi
  • Tesisteki atık ısıların değerlendirilmesi neticesinde Absorpsiyonlu Soğutma Sistemi temini ve  uygulaması 
  • Soğutma yapılan proseslerde aynı zaman dilimlerinde ısıtma ihtiyacı bulunan noktaların ısı geri kazanımlı ya da dört borulu su soğutma grupları seçenekleri kullanılarak atık ısı sayesinde ısıtma uygulamaları
  • Su soğutma gruplarının yüksek verimli soğutma grupları ile değişimi
  • Soğutma tesisatlarının revizyonu ve otomasyon sistemi kurgulanması ve kurulması
Bir ELGİNKAN TOPLULUĞU kuruluşudur.