Bir ELGİNKAN TOPLULUĞU kuruluşudur.

ENERJİ KİMLİK BELGESİ

Enerji Kimlik Belgesi

Enerji Kimlik Belgesi (EKB) binanızın; ısıtma, soğutma, kullanım sıcak suyu üretme, havalandırma, yalıtım ve aydınlatmaya yönelik enerji performanslarını ayrı ayrı sayısal olarak görebileceğiniz, binanızın enerji performans sınıfı ve sera gazı emisyonu hakkında bilgi sahibi olabileceğiniz bir belgedir.

Kanun ve Yönetmeliklerle 2011 yılından önce yapılan binalar için 2017 yılına kadar, 2011 yılından sonra yapılan binalarda ise ruhsat aşamasında alınması zorunlu olan bu belgeyi, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen EKB yetkimiz ve EKB Uzman Mühendislerimiz ile hazırlamaktayız.

Bir ELGİNKAN TOPLULUĞU kuruluşudur.