Bir ELGİNKAN TOPLULUĞU kuruluşudur.

SIKÇA SORULAN SORULAR

TEP Nedir?
Ton Eşdeğer Petrol’dür. Her enerji biriminin TEP cinsinden karşılığı vardır. 1 TEP 11.626 kWh’e eşittir.

Enerji Verimliliği İle İlgili Yasal Zorunluluklarım Nedir?
Enerji Etüdü Yaptırma:

  • Yıllık toplam enerji tüketimi 5.000 TEP ve üzeri olan Endüstriyel İşletmeler
  • Toplam inşaat alanı 20.000 m2 üzerinde olan Binalar

Her 4 yılda 1 Enerji Etüdü yaptırmak zorundadır.

Enerji Yöneticisi Bulundurma:
Endüstriyel İşletmeler: Yıllık toplam enerji tüketimi 1.000 TEP ve üzeri olan endüstriyel işletmeler, çalışanları arasından enerji yöneticisi görevlendirmek zorundadır.
Ticari ve Hizmet Binaları: Toplam inşaat alanı 20.000 m2 ve üzeri veya yıllık enerji tüketimi 500 TEP ve üzeri olan ticari ve hizmet binaları enerji yöneticisi görevlendirmek veya dışarıdan hizmet almak zorundadır.
Kamu Binaları: Toplam inşaat alanı 10.000 m2 ve üzeri veya yıllık enerji tüketimi 250 TEP ve üzeri olan kamu binaları enerji yöneticisi görevlendirmek veya dışarıdan hizmet almak zorundadır.
Organize Sanayi Bölgeleri: OSB içinde bulunan ve yıllık enerji tüketimleri 1.000 TEP’in altında olan işletmelere hizmet vermek üzere, enerji yönetim birimi oluşturmak zorundadur.
Elektrik Üreticileri: 100 MW üzeri elektrik üreticileri enerji yöneticisi bulundurmak zorundadır.

Enerji Kimlik Belgesi Çıkarma:
2011 yılından önce yapılmış binalar 2017 yılına kadar, 2011 yılından sonra yapılmış binalar ise ruhsat alım aşamasında enerji kimlik belgesi almış olması gerekmektedir. 2011 yılından önce yapılmış binaların Enerji Kimlik Belgesi çıkarmaması durumunda şuanda herhangi bir ceza uygulaması veya hak mahrumiyeti bulunmamaktadır.  Ancak 2011 yılından sonra yapılmış binaların iskan alabilmeleri için Enerji Kimlik Belgeleri’ni ibraz etmeleri yasal olarak zorunludur.
Alınan enerji kimlik belgelerinin 10 yıllık geçerlilik süresi bulunmaktadır.
2011 yılından önce yapılmış olan binalar için alınan Enerji Kimlik Belgesi’ndeki Bina Enerji Sınıfının bir yaptırımı bulunmazken, 2011 yılından sonra yapılan binaların Enerji Kimlik Belgeleri’ndeki Bina Enerji Sınıfının en az C sınıfı olması gerekmektedir.

Verimlilik Arttırıcı Proje (VAP) Hibeleri

VAP Hibe’lerine Kimler Başvurabilir?

  • Endüstriyel işletme olmak,
  • 1.000 TEP üstü enerji tüketen,
  • Enerji Yöneticisi bulunduran
  • ISO-50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi sahibi olan veya başvurmuş olan
  • ENVER Portalı’na kayıtlı olan,
  • Enerji tüketimi ve enerji yönetimi uygulamalarına ilişkin bilgilerini Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü’ne her yıl bildiren,

Tüm endüstriyel işletmeler Sanayi Yetki Belgesi’ne sahip Enerji Verimlilik Danışmanlık şirketleri üzerinden VAP Hibe’sine başvurabilir.

Kaç Adet Proje İçin VAP Hibesi Alabilirim?
Başvuru şartlarını sağlayan endüstriyel işletmeler her yıl her birinin maliyeti 1 Milyon TL’yi geçmeyen 5 adet Verimlilik Arttırıcı Proje için başvuru yapabilir. Başvurusu yapılan projelerden uygulaması yapılan kadar proje için sonraki senelerde yeni başvuru yapılabilir.

VAP Hibelerinin Miktarı Nedir?
Başvurusu yapılan her bir proje için 300.000 TL limitle maliyetinin %30’una varan oranlarında hibe desteği alınabilmektedir.

Enerji Kimlik Belgesi (EKB)

VAP Hibelerine Ne Zaman Başvurabilirim?
Her yıl Ocak ayının son gününe kadar VAP Başvuru Dosyasının Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü’ne teslim edilmesi gerekmektedir. Ayrıca açılması kesin olmamakla birlikte Nisan/Mayıs aylarında da 2. bir başvuru dönemi daha olabilmektedir.

Bir ELGİNKAN TOPLULUĞU kuruluşudur.