Bir ELGİNKAN TOPLULUĞU kuruluşudur.

TEMEL DEĞERLERİMİZ

Müşteri Memnuniyeti
Müşterilerimize sunduğumuz hizmetin sınırının olmadığı, daima daha iyisinin olabileceği  bilinciyle yeni değerler yaratarak müşterilerimize ilk defada ve daima doğru hizmetler sunmayı amaçlarız.

Hizmette Mükemmellik
Tek bir standardımız var Mükemmellik, iç ve dış Müşterilerimize beklentilerini aşan ve Sektördeki diğer kuruluşlardan daha üstün ve yenilikçi hizmetler sunmak ve Liderliliğimizin sürekliliğini sağlamaktır.

Ekip Çalışması
Tek bir hedefi planlarız. Biz tek bir ekibiz. EMAR çalışanları katılımcıdırlar ve ilkelerine sahip çıkarlar. Emar A.Ş.’de ekip çalışması, birlikte öğrenmenin ve paylaşmanın en önemli unsurudur.

Demokratik Yönetim
Üst Yönetim; ekip çalışmasına açık, özgüvenli, özverili, kararlı, sosyal ve kültürel bilgi birikimine sahip personeli Emar’a çekmek ve mevcut personelin bu konuda gelişimini desteklemek için, katılımcı, sağlıklı bir iletişimi, tartışma ve uzlaşma ortamını oluşturur. Bunun için gerekli olan organizasyonel yapının işlemesini sağlar.

Varlığımızın Kaynağını Çalışanlarımız Olarak Kabul Etmek
Çalışanlarımız en değerli varlığımızdır. Bu varlığın değeri kavranmalı, ona değer katmak yolu ile tüm çalışma süreçlerine değer katılmalı ve verimlilikleri arttırılmalıdır. Gücümüz insanlarımız, temel ilkemiz insana saygıdır.
Amacımız; bilgili iyi eğitim almış, işlerinin sorumluluğunu ve yetkilerini bilerek çalışan insanlara sahip olmaktır.

Sözünde Durmak
Verdiğimiz sözü daima yerine getirir, sözümüzden dönmeyiz.

Yaratıcılık
Değişimi destekler, yaratıcılıkları ödüllendiririz. Yeniliklere ve başarıya giden yolun sürekli daha iyiyi araştırmaktan ve uygulamaktan geçtiğinin bilincindeyiz.

Yıllarca Beraber Olmak
Müşterilerimiz için kısa vadeli değil, uzun vadeli, yıllarca proses politikalar üretiriz. Emar A.Ş.’nin amaçları ile tüm paydaşlarımızın amaçlarını bütünleştirerek, ebediyete  kadar varlığını sürdürecek mutlu bir Emar A.Ş. ailesi yaratmayı amaçlarız.

Tanıma ve Takdir
Tüm EMAR çalışanlarının üstün performansı tanınır, takdir edilir ve performansları ölçüsünde mükafatlandırılır.

Liderlik Bilinci
Tüm çalışanlarımız EMAR A.Ş.’nin sürekli gelişme yolunda liderlik bilincine sahiptir. EMAR A.Ş.’de liderlik bilinci, işi sadece iyi yapmak değil, aynı zamanda ona değer katmaktır. Tüm liderlerimizin ortak özelliği paylaşılan bir vizyona ilham vererek iş proseslerine meydan okuyarak, yönetimi modelleyerek çalışanların eyleme geçmesini kolaylaştırarak, cesaret vererek hareket etmeleri ve Toplam Kalite Yönetimini bir yaşam tarzı olarak görmeleridir. EMAR A.Ş.’de liderlik ve yaratıcı düşüncedeki yaklaşımlar ise mutlaka ödüllendirilir.

Bir ELGİNKAN TOPLULUĞU kuruluşudur.