Bir ELGİNKAN TOPLULUĞU kuruluşudur.
BİNANIZ İÇİN ENERJİ KİMLİK BELGESİ ALMAK İÇİN SON GÜN 31 ARALIK 2019
Sayfa Listesi

BİNANIZ İÇİN ENERJİ KİMLİK BELGESİ ALMAK İÇİN SON GÜN 31 ARALIK 2019

Asgari olarak binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren Enerji Kimlik Belgesi’ni, planlanan kullanım süresi iki yıldan az olan binalar, toplam kullanım alanı 50 m2’nin altında olan binalar, seralar, atölyeler, münferit olarak inşa edilen ve ısıtılmasına, soğutulmasına gerek duyulmayan depo, ardiye, ahır, ağıl gibi binalar, mücavir alan dışında kalan ve toplam inşaat alanı 1.000 m2’den az olan binalar hariç tüm binalar bu belgeyi almak zorundadır.

31 Aralık 2019 tarihinden sonra bu belgeyi almayan binalarda alım-satım-kiralama gibi işlemler yapılamayacaktır.

EKB Nasıl Alınır?

Şirketimiz, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı-Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı (eski adıyla Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü) tarafından yetkilendirilmiş Enerji Verimlilik Danışmanlık (EVD) Şirketi olup, bünyesindeki Enerji Kimlik Belgesi Uzmanı mühendisleri vasıtasıyla EKB düzenleme yetkisine sahiptir.

Binanız için Enerji Kimlik Belgesi talebiniz olması durumunda, aşağıdaki linkten EKB talep formumuzu doldurup sizinle iletişime geçmemizi talep edebilirsiniz.

Bir ELGİNKAN TOPLULUĞU kuruluşudur.